FarmersNet

Welcome, Guest

398 requests and counting...
  பயனர் மேலான்மை

பாவனைப்பெயர்
கடவுச் சொல்

  வடிக்குதல்
  வாங்கு   விற்பனை செய்
 விற்பனை பொருகள்
 தொகை
 விலை
 தரம்
 மாவட்டம்
 தெரிவித்தல் தொடக்கம் தேதி
 காலவதி
 தகு நிலை
  ஆரம்பியூங்கள்
Getting Started Logo ஏதாவது தகவலுக்கு இந்தெயிக்கு அழுத்துங்க

VideoTumb
  விற்பனை பொருட்கள் பட்டியல்
Getting Started Logo விற்பனை பொருட்கள் பட்டியல்
  உதவி மேசை
Help Desk Logo உதவி மேசை தகவல்
  எழுத்துரு இணையத்தில் இருந்து எடு
    
விற்பனை பொருட்கள் பட்டியல்

விற்பனை பொருகள்
 
 

விற்பனை பொருட்கள் குறியீடு விற்பனை பொருகள் பொருகள் உருவம்
21 சாம்பல் வாழைக்காய்
9 வாழைப்பழம்
14 மீன் கொச்சிக்காய்
6 போஞ்சி
40 பீட்ரூட்
33 பொம்பாய் வெங்காயம்
17 பாகற்காய்
13 கத்தரிக்காய்
10 முட்டைக்கொசு
8 கேரட்
69 முந்திரி
16 வெள்ளரிக்காய்
27 தபல
19 முருங்கக்காய்
31 இஞ்சி/ சுக்கு
72 வல்லாரை
22 பச்சகொச்சிக்காய்
30 பயறு
43 Kakeri
70 கங்குங்
  முதலாவது    முந்தைய    அடுத்த    கடைசி